اوشکایا نیوز

درباره ما

پایگاه اطلاع رسانی اوشکایا،سعی دارد با توجه به مهم ترین رویدادهای روز شهرستان اسکو، ایران و جهان، سریع ترین و بهترین خبر و تحلیل را ارائه نماید و در این راستا سعی دارد مخاطبان خود را در جریان به روز ترین اخبار و اطلاعات قرار دهد. این پایگاه اطلاع رسانی متشکل از تیمی رسانه ای ...